, konflikt polsko ukrainski 

konflikt polsko ukrainski

domy z drewna, domki ogrodowe, altany, domki letniskowe

Temat: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie w ...
...Lubelskiego i 14 gmin wiejskich oraz 232 sołectw. Po wojnie 1939 roku niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały powiat włodawski dzieląc go pomiędzy sąsiednie, a samo miasto znalazło się w powiecie chełmskim. We Włodawie powołano Landkomisariat (filię starostwa). W mieście Niemcy 15 S.E. Michalski, Włodawa. Monografia statystyczno–gospodarcza, Lublin 1939, s. 1; Rok pierwszy..., s. 30. 16 S.E. Michalski, op. cit., s. 2. 17 R. Ziętek, Konflikt polsko-ukraiński na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu w okresie okupacji niemieckiej, [w:] ‟Rocznik Chełmski” 2001, t. 7, s. 251; S.E. Michalski, op. cit., s. 265. 10 skoncentrowali silne jednostki policyjne i wojskowe. W 1940 r. powstał we Włodawie obóz pracy dla Żydów, a w pobliskim Sobiborze obóz zagłady, w którym zamordowano ok. 250 tys. osób, w większości również Żydów. Po II wojnie światowej...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=662Temat: Otwarta Rzeczpospolita
...obozu narodowo-demokratycznego i stosunek do myśli R. Dmowskiego; sposób przedstawiania polityki wobec mniejszości; traktowanie ich jako "obcych", a nie równoprawnych obywateli; czy niemieccy obywatele II Rzeczpospolitej traktowani są wyłącznie jak "piąta kolumna"?; * perspektywa martyrologiczna zawłaszczająca ofiary Holocaustu; podkreślanie związku Żydów i komunizmu; kwestia kolaboracji lub zdrady Żydów; * konflikt polsko-ukraiński w latach 1943-45; * stosunek do koncepcji państwa jednonarodowego po roku 1945; * Żydzi w stalinowskim aparacie represji; * ocena wydarzeń roku 1968. Zarówno przy analizie podręczników do historii jak i do języka polskiego recenzenci powinni zwrócić uwagę na to, jakie wyobrażenia wiązane są z pojęciami "ojczyzna" (np. z jakimi regionami wiąże się to pojęcie?), "dobry obywatel",...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=19452


Temat: Wojna nacjonalizmow??- o sporze polsko-ukrainskim
...historii” (MED –T.3 s. 18). Ale mnie jako historyka nie interesują suche fakty, lecz ich polityczne konsekwencje. O tym czy tekst jest dobry decyduje przede wszystkim jego polityczne przesłanie. I jeśli tekst jest dobry warsztatowo, ale jego polityczny wydźwięk, jest niesłuszny – to na LBC nie ma dla niego miejsca. To powinien każdy na przyszłość zrozumieć. Schodząc na szczegóły to nie zgadzam się już z samym tytułem, gdyż konflikt polsko-ukraiński trwa już ponad 1000 lat, a nowoczesny nacjonalizm (co zresztą Helmund sam zauważa) powstał dopiero w XIX wieku. Konflikt jest znacznie starszy niż Rzeczpospolita Obojga Narodów, kiedy to po Unii Lubelskiej w 1569 r. Ukraina została włączona do Korony (która wcześniej należała do Litwy) a swoje rozważania Helmund rozpoczął dopiero w XVI wieku. Gdyby przesłanie tekstu było politycznie słuszne, to bym to olał,...
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=797


Temat: Zbrodnie wojenne po 1944 r.
...fakt. Około 30% zgrupowania stanowili byli żołnierze 27 Wołyńskiej DP AK, którzy byli świadkami rzezi na Wołyniu. Niemal wszyscy stracili z rąk banderowców swoich bliskich, wielu we wcześniejszym okresie brało udział w akcjach odwetowych na wsie ukraińskie. Rozpatrując wierzchowińskie wypadki należy uwzględniać również i te fakty. Te fakt jest ważny nie tylko w przypadku Wierzchowin, ale także innych miejsc, w których był konflikt polsko-ukraiński. Arturze, a czy była tam popełniona jakaś zbrodnia przez oddziały rządowe. Wcześniej wspomniałem, że w takim jednym atlasie, zresztą nawet dobrym, chociaż mającym pewne błędy, Wierzchowiny są zaznaczone jako miejsce zbrodni, które zostały popełnione przez oddziały rządowe. Jest też tam podana liczba ofiar, których jeżeli się nie mylę było 396. Czy to możliwe, że w liczbie tej są zarówno ludzie...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=15425


Temat: Ludobójstwo OUN-UPA - "nowy Katyń" III RP
...narodowościowe). Terror ukraiński, na który Polacy odpowiedzieli akcjami odwetowymi nie może nigdy zostać zapomniany. Ale sami z doświadczeń własnej historii powinniśmy zrozumieć, że naród upodlany, degragowany, zdradzany, niszczony, jakim sami byliśmy przez długie okresy, taki naród doprowadzony zostaje doprowadzony do ostateczności. Nie jest to usprawiedliwienie zbrodni - ale podanie przyczyn - i przyznanie się do winy, że konflikt polsko-ukraiński XX wieku z punktami kulminacyjnymi w postaci dwóch wojem domowych nie był czarno-biały.
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=25300


Temat: Zapominiane cierpienia narodu polskiego
...polityków. Do czołowych reprezentantów tej grupy zaliczyć można Grzegorza Motykę, Rafała Wnuka i Jana Pisulińskiego. Badacze ci, związani na dodatek z IPN, a nawet PAN (Motyka), odcisnęli swoje piętno na propagowaniu nowej, „poprawionej” wersji wydarzeń. Działaniom tym sekundował ówczesny prezes IPN Leon Kieres. Dzięki temu udało się rewizjonistom zastąpić określenie zbrodni ludobójstwa, słynnym pojęciem „ konflikt polsko-ukraiński”. Calosc na: http://www.polskiejutro.com/art.php?p=13100 wasylzly
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=7075


Temat: POMNIK KU CZCI ARMII CZERWONEJ
...w Kochanówce koło Dębicy (na terenie Truppenubungplaz der Waffen SS). W roku 1944 formacja ta liczyła 1,5 tysiąca ludzi, została rozbita przez jednostki Armii Czerwonej pod Lwowem. W okresie stacjonowania na Wołyniu i Podolu, zwalczała ona głównie jednostki UPA, a także partyzantkę radziecką i oddziały dywersyjne NKWD. Zgodnie ze współczesnymi ustaleniami, sformowanie tego oddziału było częścią polityki hitlerowskiej wykorzystującej konflikt polsko-ukraiński, a do jej powstania przyczyniły się okrucieństwa dokonywane na Polakach przez formacje ukraińskie ("rzeź wołyńska"). Po licznych dezercjach jej resztki w liczbie ok. 150 osób, brały udział w walkach we Francji i Niemczech. Na jej reputacji ciążą głównie zbrodnie dokonane na ukrywających się Żydach oraz starowiercach i Czechach (624 ofiary we wsi Malina) oraz członkach AK (m.in. 3 osoby w...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=35186


Temat: Akcja Wisła
...zabarwionej prawdy historycznej powinno się u nas karać, podobnie jak w RFN karze się tzw. Auschmitzluge... " (39). <BR> Natomiast wśród polskich Ukraińców świeckich w ostatnich latach na czoło wysunął się niejaki R. Drozd z publikacją o UPA, złożoną głównie ze "starannie dobranych" dokumentów i krótkich wprowadzeń (40). Uderza kłamliwość owej publikacji, gdzie na przykład na s. 117-118 czytamy: " Konflikt polsko-ukraiński na przełomie 1942/93 r. przekształcił się w swoistą polsko-ukraińską wojnę partyzancką [!], trwającą do 1947 r., która pochłonęła po obu stronach kilkadziesiąt tysięcy ofiar. (...) Moim zdaniem liczby poniesionych ofiar po obu stronach będą bardzo przybliżone" (po polsku powinno być "zbliżone"). Takiego megakłamstwa nikt z Ukraińców bodaj dotąd nie wysunął! Ocenić to trzeba...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=578


Temat: kursówka 21-22 listopada 2009 grupa I
Wybieram Konflikt polsko-ukraiński w okresie międzywojennym ;D Kaśka Krawczyńska
Źródło: skg.uw.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=771


Temat: Ludobójstwo OUN-UPA - "nowy Katyń" III RP
...akcja nie spowodowała "czerwonych nocy" wołyńskich, jak twierdzą historycy ukraińscy. "Wprost przeciwnie. To właśnie masowe mordy w 1943 roku na Wołyniu i napływ uciekinierów z tamtych stron doprowadziły do eksplozji nienawiści do Ukraińców, pomieszanej z lękiem przed rozszerzeniem się rzezi także na inne tereny". Najbardziej krwawe wydarzenia, spośród opisanych przez Motykę, miały miejsce na Zamojszczyźnie. Konflikt polsko-ukraiński podsycony został gwałtownie u schyłku 1942 r. przez niemiecką akcję wysiedlania polskich wsi i obejmowania opuszczonych gospodarstw przez Ukraińców. Wywołało to zbrojną reakcję Polaków i ukraiński opór, a następnie przeciwdziałanie. Po obu stronach konfliktu brało udział po ok. 4 tysiące uzbrojonych ludzi: żołnierzy AK, BCh i członków polskiej samoobrony, żołnierzy UPA i członków...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=25300


Temat: Ludobójstwo OUN-UPA - "nowy Katyń" III RP
...środki" uczciwy metropolita potrafił "jakoś" usprawiedliwić w swoim sumieniu. I jakie to piętrowe zdania bedą na ten temat układać prelegenci i dyskutanci. Dla nas interesujący jest panel nr 5, 26 listopada o godzinie 10.30–11.45 Metropolita Andrzej wobec konfliktu polsko-ukraińskiego Referent: dr hab. Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Metropolita Andrzej Szeptycki a konflikt polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej Dyskutant: prof. Timothy Snyder, Uniwersytet Yale, Stany Zjednoczone Moderator: dr Liliana Hentosz, Lwowski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina W wąskim gronie, własnym gronie spotkają 25, 26 listopada ludzie, którzy ciągle relatywizują, wybielają zbrodnie ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=25300


Temat: Zbrodnie wojenne po 1944 r.
...rodzaju dokumentach państwowych dotyczących konfliktu polsko-ukraińskiego na Zasaniu w stosunku do polskiego podziemia określenia "oddział", a w stosunku do podziemia ukraińskiego "banda"; - fakt, że władze państwowe miały świadomość, iż Wiązownica może zostać zaatakowana. Mnie zastanawia jedno, czy każda nasza akcja tego rodzaju była odwetem tylko.. ale to już temat na oddzielną dyskusję. Chodzi Ci o konflikt polsko-ukraiński na Zasaniu czy w ogóle ? W drugim bowiem przypadku zdarzało się, że to Polacy byli stroną atakującą (vide opisywana na początkowych stronach tego tematu pacyfikacja Wierzchowin). A swoją drogą, to kto zaatakował tą ukraińską wieś w takim razie Janowiaku? Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie, ponieważ rozwiązanie tej zagadki wiązałoby się z korzystaniem z materiałów...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=15425


Temat: Wojna nacjonalizmow??- o sporze polsko-ukrainskim
...wladze, supremacje jakiejs religii badz narodu. Zasadniczo podczas wiekszosci wojen starano sie maksymalnie zniszczyc przeciwnika. Taktyke ta stosowaly juz bandy jaskiniowcow; najezdzajac na wroga bande starano sie zabic/uprowadzic jego kobiety (by doprowadzic do biologicznego wymierania plemienia), zniszczyc zapasy, przegonic z zajmowanego obszaru. W podobny sposob toczyla sie wojna polsko-ukrainska, wojna nacjonalizmow. Ziemie Ukrainskie w I RP Konflikt polsko-ukrainski ma bardzo glebokie korzenie w historii. Ukraincow zawsze traktowano jako nizszy narod w porownaniu do np. Polakow i Litwinow w Rzeczypospolitej Obojga Narodow. Zaporoze i poludniowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej byly newralgicznym punktem. W tym miejscu stykaly sie polsko-litewskie wojska krolewskie, czambuly tatarskie, sotnie kozackie oraz prywatne armie polskich i litewskich “krolewiatek” (rody...
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=797


Temat: Ludobójstwo OUN-UPA - "nowy Katyń" III RP
Warto przeczytać, doskonały tekst. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1948 Drukuj Poleć znajomemu Autor: Asia Ukraina przez stulecia pozostawała pod polską dominacją. Nasza wspólna historia obfitowała w różne momenty, choć, niestety, wyróżniającą się jej cechą była głupota. Na naszej głupocie korzystali sąsiedzi, celowo podsycając napięcia, prowadząc taką politykę, by między Ukraińcami i Polakami nie było zgody. abp Lubomir Huzar
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=25300


Temat: Wojna nacjonalizmow??- o sporze polsko-ukrainskim
...wychowalem sie na Pradze, chodzilem do przedszkola z Czacha, wiesz kto to jest skurwielu?” czy cos w tym stylu to koles zrozumie; moze na skutek tego ktos w morde dostanie ale napewno nieporozumien nie bedzie. To tyle w kwestii “nie szczegolow”. Oczywscie zgadzam sie z towarzyszem ze tylko towarzysz Michal ma wplyw co bedzie na LBC a co nie. Nie nazwalem konfliktu polsko-ukrainskiego wojna nacjonalizmow bo tytul brzmial by wówczas “ Konflikt polsko-ukrainski-wojna nacjonalizmow” a nie ///“Wojna nacjonalizmow?...”/// subtelna roznica ale zasadnicza. Idac dalej zapewniam ze konfliktow polsko-ukrainskich np. Za Chrobrego nie opisalem gdyz byly to konflikty miedzy jednym feudalizmem a drugim, wojna zaborcza; dlatego nie opisalem naiwnej i malo prawodopodonej legendy “Szczerbca” itp. Nie wiem czy jestem marksista czy zasluguje na to miano ale...
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=797